rytm

rytm
rytm {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż I, D. -u, Mc. rytmmie {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'pojawianie się, powtarzanie się czegoś regularnie w jednakowych odstępach czasu, rzadziej w przestrzeni; następowanie w określonej kolejności': {{/stl_7}}{{stl_10}}Powolny, przyspieszony, jednostajny rytm. Rytm kroków, maszyny, bicia serca, oddechu, pracy, przyrody. Wciągać się w rytm czegoś. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_8}}lit. {{/stl_8}}{{stl_7}}'uchwytna powtarzalność elementów językowych (zwłaszcza prozodyjnych) w mowie, tekście': {{/stl_7}}{{stl_10}}Zmienny rytm. Rytm wiersza. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_8}}muz. {{/stl_8}}{{stl_7}}'czynnik określający kolejność dźwięków i czas ich trwania w utworze': {{/stl_7}}{{stl_10}}Skoczny, żywy rytm. Rytm dwudzielny, trójdzielny, swobodny, parzysty, nieparzysty. Rytm krakowiaka. Utwór skomponowany w rytmie marsza. Mieć poczucie rytmu. Zgubić rytm. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_8}}archit. {{/stl_8}}{{stl_7}}'regularne powtarzanie się elementów architektonicznych': {{/stl_7}}{{stl_10}}Rytm kolumn. <gr.> {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • rytm — m IV, D. u, Ms. rytmmie; lm M. y 1. «powtarzanie się czegoś w jednakowych odstępach czasu, ustalona kolejność czegoś» Jednostajny, miarowy rytm. Rytm przyspieszony, powolny. Rytm dobowy. Rytm kroków, kół. Rytm pracy. Rytm bicia serca …   Słownik języka polskiego

  • Rytm (киностудия) — Творческое объединение «Ритм» Год основания 1955 Расположение …   Википедия

  • rytm — Ktoś wybił, coś wybiło kogoś z rytmu zob. wybić 1 …   Słownik frazeologiczny

  • rytm — s ( en, er) …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • Новогрудское воеводство (II Речь Посполитая) — Новогрудское воеводство польск. Województwo Nowogródzkie Герб …   Википедия

  • Wladyslaw Kopalinski — Władysław Kopaliński Władysław Kopaliński, Varsovie, 26 octobre 2006 …   Wikipédia en Français

  • Wladyslaw Kopaliński — Władysław Kopaliński Władysław Kopaliński, Varsovie, 26 octobre 2006 …   Wikipédia en Français

  • Władysław Kopaliński — Władysław Kopaliński, Varsovie, 26 octobre 2006. Sur les autres projets Wikimedia : « Władysław Kopaliński », sur Wikimedia Commons (ressources m …   Wikipédia en Français

  • History of Belarus — This article describes the history of Belarus. The Belarusian ethnos is traced at least as far in time as other East Slavs. After an initial period of independent feudal consolidation, Belarusian lands were incorporated into the Grand Duchy of… …   Wikipedia

  • Massacres of Poles in Volhynia — Volhynian massacre Monument in memory of Polish citizens of Janowa Dolina, Volyn Location Volhynia Date …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”